[X]   

Във връзка с деня на благотворителността (19 октомври) екипа на Портмонето реши да се включи в инициативата за благотворителност. Затова обявяваме ден за безплатни консултации. Датата е 18 октомври 2013 година (петък). Консултациите ще се извършват с предварително записване. За повече информация и записване можете да се свържете с нас чрез "Контакти" в страницата на Портмонето.

Финансови пазари

Икономически индикатори

Повечето икономисти говорят за това накъде отива икономиката - това е, което те правят. Но в случай, че не сте забелязали, много от техните прогнози са погрешни. Например, Бен Бернанке (шеф на Федералния резерв) направи прогноза през 2007 г., че Съединените щати няма да навлязат в рецесия. Освен това той заяви, че фондовите пазари и тези на жилища ще бъдат по-силни от всякога. Както знаем сега, тогава той не е бил прав.

Тъй като прогнозите на анализаторите са често ненадеждни - целенасочено или не - е важно да развиете свое собствено разбиране за икономиката и факторите, които я оформят. Обръщането на внимание на икономическите показатели може да ви даде представа за това, от което икономиката се ръководи, така че да можете да планирате вашите финанси и дори кариерата си.
 
Има два вида показатели, с които трябва да бъдете запознати:
 
  • Водещите показатели често се променят към големите икономически промени и като такива, могат да се използват за предсказване на бъдещи тенденции.
  • Изоставащите индикатори, обаче, отразяват историческите резултати на икономиката и промените в тях са идентифицирани само след икономически модел или вече установена тенденция.
 
Водещи индикатори
 
Тъй като водещите индикатори имат потенциала да прогнозират накъде отива икономиката, фискалните законодатели и правителствата се възползват от тях, за да ги прилагат или да променят програмите си, с цел да се предотврати рецесия или други негативни икономически събития. Такива са:
 
1. Фондова борса
 
Въпреки, че фондовия пазар не е най-важния показател, той е този, на който първоначално се обръща внимание. Цените на акциите се основават отчасти на това, което компаниите се очаква да спечелят, а на пазара може да се определи посоката на икономиката, ако оценките за  приходите са точни. Например, силен пазар може да ви подскаже, че оценките на приходите са се повишили и поради това, цялата икономика се готви да отбележи растеж. От друга страна, пазар на който има спад, може да покаже, че приходите на компаниите се очаква да намалеят и икономиката върви към рецесия.
 
Все пак, има присъщи недостатъци, за да разчитате само на фондовия пазар като водещ индикатор. Първо, оценката на приходите може да бъде погрешна. Второ, фондовият пазар е уязвим за манипулации. Например, правителството и централната банка са използвали количествено облекчаване (темата ще се разгледа в следващата глава), държавни стимули и други стратегии за запазване на силата на пазара, за да се предпази обществото от паника в случай на икономическа криза.
 
Освен това, брокерите на Уолстрийт и корпорациите могат да манипулират числата, за да надуват цените на акциите чрез голям обем на сделки, сложни деривативни финансови стратегии и творчески счетоводни принципи (легални и нелегални). Тъй като отделните акции и пазара като цяло могат да бъдат манипулирани като такива, цената на акция или индекс не е непременно отражение на истинската му основна сила или стойност.
 
И накрая, фондовият пазар също е податлив за създаването на "балони", които могат да дадат фалшиви положителни резултати по отношение на посоката на пазара. Пазарните балони са създадени, когато инвеститорите пренебрегват основните икономически показатели, както и самото положително предчувствие, което води до неподдържано увеличение на ценовите нива. Това може да създаде "перфектната буря" за корекция на пазара, на което и бяхме свидетели при разбиването му през 2008 г., в резултат на надценените високорискови кредити и CDS-и.
 
2. Производствената активност
 
Производствената активност е друг индикатор за състоянието на икономиката. Той оказва силно влияние върху БВП, което предполага по-голямо търсене на потребителски стоки и на свой ред, здрава икономика. Освен това, тъй като работниците са необходими за производството на нови стоки, повишаването на производствената активност също така ще повиши заетостта и евентуално работните заплати.
 
Въпреки това, увеличението на производствената активност също може да бъде подвеждащо. Например, понякога произведените стоки не стигат до крайния потребител. Те могат да стоят в описите на търговците на едро или дребно за известно време, което увеличава разходите за задържането на активите. Ето защо, когато гледате към производствените данни е важно да разгледате и данните за продажби на дребно. Ако и двата показателя са във възход, това показва, че там се засилва търсенето на потребителски стоки. Освен това, хвърлете едно око и на нивата на запасите, които ще обсъдим в следващата точка.
 
3. Материални запаси
 
Високите нива на запасите могат да отразяват две много различни неща: или че търсенето на инвентара се очаква да се увеличи, или че има текуща липса на търсене.
 
При първия сценарий, фирмите нарочно поддържат високи запаси, за да се подготвят за увеличаване на потреблението в следващите месеци. Ако потребителската активност се увеличава, както се очаква, предприятия с висока инвентаризация може да отговорят на търсенето и по този начин да увеличат печалбата си, което е добре за икономиката.
 
При вторият сценарий, обаче, високите запаси отразяват това, че производството на компанията надвишава търсенето. Не само, че коства разходи на компанията, но това показва, че продажбите на дребно, както и доверието на потребителите са в посока надолу, което допълнително подсказва, че трудните времена предстоят.
 
4. Продажбите на дребно
 
Продажбите на дребно са особено важен показател и вървят ръка за ръка с материалните запаси и производствената дейност. Най-важното е, че силните продажби на дребно директно увеличават БВП, което също допринася за засилване на местната валута. Когато продажбите се подобряват, компаниите могат да наемат повече служители, за да произвеждат и продават повече продукция, което от своя страна поставя повече пари в джобовете на потребителите.
 
Един недостатък на този показател, обаче е, че той не отчита това, как хората плащат за своите покупки. Например, ако потребителите взимат кредити, за да придобият стоките, той може да е сигнал за предстояща рецесия, ако дългът стане твърде висок, за да се изплати. Въпреки това, като цяло, увеличението в продажбите на дребно показва подобряване на икономиката.
 
5. Разрешителни за строеж
 
Разрешителните за строеж предлагат предвиждане в бъдещите реални нива на имотите за продажба. Високият обем показва, че строителната индустрия ще бъде активна, което предвижда повече работни места и съответно увеличение в БВП.
 
Но точно като нивата на материалните запаси, ако има повече изградени къщи от склонността на потребителите да купуват, това отнема от приходите на строителя. За да се компенсира, цените на жилищата вероятно ще намалеят, което от своя страна обезценява целия пазара на недвижими имоти, а не само на "новите" домове.
 
6. Пазар на жилища
 
Може да се предполага, че има спад в цените на жилищата, когато предлагането надвишава търсенето, че съществуващите цени са непосилни, и / или че цените на жилищата са напомпани и трябва да се коригират в резултат на жилищния балон.
 
Във всеки сценарий, спад в жилищното строителство може да има отрицателно въздействие върху икономиката по няколко основни причини:
 
  • Те намаляват богатството собствениците.
  • Те намаляват броя на строителните работни места, необходими за изграждането на нови жилища, като по този начин се увеличава безработицата.
  • Те намаляват имуществените данъци, което ограничава държавните ресурси.
  • Собствениците на жилища не са в състояние да рефинансират или да продадат домовете си, което може да им отнеме жилищата.
 
Когато гледате жилищните данни, погледнете две неща: промените в жилищната стойност и промените в продажбите. Когато продажбите намаляват, това обикновенно показва, че стойността на жилищата също ще падне. Например, сривът на имотния балон през 2007 г. доведе до тежки последици върху икономиката и широко се обвинява за въвличането на Съединените щати в рецесия.
 
7. Нива на нов бизнес
 
Броят на нови предприятия, които влизат в икономиката е друг индикатор за икономическото здраве. В действителност, някои твърдят, че малките предприятия наемат повече служители, отколкото големите корпорации и по този начин допринасят за справянето с безработицата.
 
Нещо повече, малките фирми могат да допринесат значително за БВП, както и въвеждането на иновационни идеи и продукти, които да стимулират растежа. Следователно, увеличението в броя на новите малки предприятия е изключително важен индикатор за икономическото благосъстояние на всяка капиталистическа нация.
 
Изоставащи / следващи индикатори
 
За разлика от водещите индикатори, изоставащите индикатори се променят, едва след като икономиката се промени. Въпреки че те обикновено не ни казват, накъде върви икономиката, те показват как икономиката се променя с времето и могат да помогнат за идентифициране на дългосрочните тенденции.
 
1. Промени в брутния вътрешен продукт (БВП)
 
БВП обикновено се разглежда от икономистите, като най-важната мярка за здравето на една икономика. Когато БВП се увеличава, това е знак, че икономиката е силна. В действителност, бизнесът ще коригира своите разходи за материални запаси, ТРЗ, и други инвестиции, базирани на произведения БВП.
 
Въпреки това, БВП също не е безупречен показател. Подобно на фондовия пазар, БВП може да бъде подвеждащ, заради програми като количествено облекчаване и прекомерните разходи на правителството. Например, правителството е увеличило БВП с 4% в резултат на стимулиране и Федералният резерв е налял около $ 2 трилиона в икономиката. И двата от тези опити за коригиране на рецесията са поне частично отговорни за растежа на БВП.
 
Освен това, като изоставащ индикатор, някои се съмняват в истинската стойност на БВП. В края на краищата, той просто ни казва това, което вече се е случило, а не какво ще се случи. Въпреки това, БВП е ключов фактор, определящ дали страните не навлизат в рецесия. Има правило е, че когато БВП спада в продължение на повече от две тримесечия, рецесията се задава рецесия.
 
2. Доходи и заплати
 
Ако икономиката функционира ефикасно, приходите редовно трябва да се увеличават, за да се увеличава и средната цена на живот. Когато доходите намаляват, обаче, това е знак, че работодателите намаляват заплатите, освобождават работници или намаляват техните работни часове. Намаляващите доходи също може да се отразят на средата, където инвестициите не са достатъчно ефективни.
 
Доходите намаляват от различни демографски проблеми, като пол, възраст, етническа принадлежност, и ниво на образование, тези демографски разграничения също дават представа, как заплатите се променят за различните групи. Това е важно, тъй като тенденцията засягаща само няколко от групите, може да предположи, че проблема с доходите е за цялата страна, а не само за групите, на които се отразява.
 
3. Равнище на безработица
 
Равнището на безработица е много важно и измерва броя на хората, които търсят работа, като процент от общата работна сила. В една здрава икономика, безработицата ще бъде някъде между нивата от 3% до 5%.
 
Когато нивата на безработица са високи, обаче, потребителите имат по-малко пари за харчене, което влияе негативно на магазини, БВП, жилищните пазари, и акциите, ще назовем само няколко. Държавният дълг може да се увеличи чрез стимулиране на харченето и програмите за подпомагане, като например обезщетения за безработица и купоните за храна.
 
Въпреки това, както повечето други показатели и равнището на безработица може да бъде подвеждащо. То отразява само част от безработните, които са потърсили работа в рамките на последните четири седмици, и счита, че тези с работа на непълно работно време, за напълно заети. Следователно, официалният процент на безработица може действително да бъде значително занижен.
 
Един алтернативен показател е да се включат безработните, към тези, които са слабо свързани към работната сила (т.е. тези, които са спрели да търсят, но ще потърсят работа отново, ако икономиката се подобри) и тези, които търсят работа на непълно работно време.
 
4. Индексът на потребителските цени (инфлацията)
 
Индексът на потребителските цени  отразява по-високата цена на живот, или инфлацията. Той се изчислява чрез измерване на разходите за основни стоки и услуги, включително превозни средства, медицински грижи, професионални услуги, подслон, дрехи, транспорт и електроника. Инфлацията се определя от средното увеличение на цената на кошница от стоки през определен период от време.
 
Висок ръст на инфлацията може да подкопае стойността на националната валута по-бързо, от колкото доходите на средния потребител може да ги компенсира. Това, по този начин намалява покупателната способност на потребителите, а средния стандарт на живот намалява. Освен това, инфлацията може да засегне и други фактори, като например ръста на работните места и може да доведе до намаляване на заетоста и БВП.
 
Въпреки това, инфлацията не е изцяло лошо нещо, особено, ако тя е в съответствие с промените в доходите на средния потребител. Някои от основните ползи за умерени нива на инфлация са:
 
  • Тя насърчава разходите и инвестирането, които могат да помогнат за растеж в икономиката. В противен случай, стойността на парите в брой ще бъде просто разядена от инфлацията.
  • Тя запазва лихвените проценти в умерено високо ниво, което насърчава хората да инвестират парите си и да предоставят заеми на малки предприятия и предприемачи.
  • Няма признаците на дефлацията, която може да доведе до икономическа депресия.
 
Дефлацията е икономическо състояние, при което цената на живот намалява. Въпреки че това звучи като нещо добро, това е показател, че икономиката е в много лошо състояние. Дефлацията се случва, когато потребителите решат да свият разходите си и най-често причинено от намаляване на предлагането на пари. Това принуждава търговците на дребно да намалят цените си, за да отговорят на по-ниското търсене. Но като търговците на дребно да намалят цените си, печалбата им намалява значително. Тъй като те нямат толкова пари, за да плащат на служителите си, кредитори и доставчици, те трябва да намалят заплатите, да съкратят служители, или да влязат в неизпълнение по заемите си.
 
Тези обстоятелства предизвикат предлагането на пари да се свие още повече, което води до по-високи нива на дефлация и създава порочен кръг, който може да доведе до икономическа депресия.
 
5. Сила на валутата
 
Силната валута увеличава способността на страната да купува и продава с други народи. Държава с по-силна валута може да продава своите продукти в чужбина при по-високи цени на чуждестранните пазари и внася продукти по-евтино.
 
Все пак и слабата валута има предимства, също. Когато валутата на една страна е слаба, тя може да привлече повече туристи и да насърчи други страни да купуват нейните стоки. В действителност, кагато валутата на една страна намалява, търсенето на произведените от нея стоки се увеличава.
 
6. Лихвени проценти
 
Лихвените проценти са друг важен изоставащ индикатор на икономическия растеж. Те представляват цената на заемане на пари, която представлява скоростта, с която парите се предоставят от една банка към друга и се публикуват от централната банка. Тези проценти се променят в резултат на икономически и пазарни събития.
 
Когато лихвените проценти се увеличават, банките и други кредитори трябва да плащат по-високи лихвени проценти, за да получат пари. Те, от своя страна, предоставят пари на кредитополучателите при по-високи цени, за да се компенсират, като по този начин правят кредитополучателите по-малко склонни да вземат заеми. Това обезкуражава бизнеса от разширяване и потребителите от поемането на дълг. В резултат, растежът на БВП се превръща в застой.
 
От друга страна, лихвите, които са твърде ниски, може да доведат до увеличаване на търсенето на пари и да повишат вероятността от инфлация, която, както вече обсъждахме по-горе, може да наруши ефективността на икономиката и стойността на валутата. Текущите лихвени проценти по този начин са показателни за текущото състояние на икономиката и може допълнително да предложат, в каква посока е поела икономиката.
 
7. Корпоративните печалби
 
Силните корпоративни печалби са в корелация с нарастването на БВП, тъй като те отразяват увеличението в продажбите и следователно насърчават растежа на работни места. Те също така увеличават на ефективността на фондовия пазар, тъй като инвеститорите търсят места да инвестират дохода си. 
 
Този индикатор паказва, че ръста в печалбите не винаги е признак за здрава икономика.
 
Например, по време на рецесията, която започна през 2008 г., компаниите бяха облагодетелствани от увеличаването на печалбите до голяма степен в резултат на прекомерния аутсорсинг и съкращения (включително големи съкращения на работни места). Тъй като двете дейности премахнаха работни места на икономиката, този показател лъжливо показа признаци на силна икономика.
 
8. Търговски баланс
 
Търговския баланс е нетната разлика между стойността на износа и вноса, и показва дали има търговски излишък (повече пари влизат в страната) или търговски дефицит (повече пари излизат от страната).
 
Търговските излишъци като цяло са желателни, но ако търговският излишък е твърде висок, страната не може да се възползва в пълна степен от възможността да закупува продукти на други страни. Това е, когато в една глобална икономика, народите се специализират в производството на специфични продукти, като се възползват от стоките други народи, които произвеждат по-евтини стоки, на по-аткрактивни цени.
 
Търговския дефицит, обаче, може да доведе до значителен вътрешен дълг. В дългосрочен план, търговския дефицит може да доведе до обезценяване на местната валута и увеличаването на чуждестранния дълг. Това увеличение на дълга ще намали доверието в местната валута, което неминуемо ще намали нейното търсене и по този начин стойност. Освен това, значителния дълг вероятно ще доведе до сериозна финансова тежест за бъдещите поколения, които ще бъдат принудени да го изплатят.
 
9. Стойност на стоковите заместители към националната валута
 
Златото и среброто често се разглеждат като заместители на националната валута. Когато икономиката страда или стойността на американския долар спада, тези стоки повишават цената си, защото все повече хора ги купуват като мярка за закрила. За тях се счита, че имат присъща стойност, която не намалява в такива моменти.
 
Освен това, тъй като цените на тези метали са в щатски долари, всяко влошаване или прогнозиран спад в стойността на долара логично трябва да доведе до увеличение в цената на метала. По този начин, цените на скъпоценните металите може да действат като отражение на потребителските нагласи към щатския долар и неговото бъдеще. Например, помислете за рекордно високата цена на златото от 1900 долара за тройунция през 2011 г., като стойността на щатския долар се е влоши.
 
Заключителни думи
 
Тъй като здравето на икономиката е тясно свързано с потребителското доверие, както може да се види от показатели като продажбите на дребно, политиците предпочитат да обръщат данните в положителна светлина или да ги манипулират, така че всичко да изглежда розово. Поради тази причина, за да се характеризира състоянието на икономиката, трябва да разчитате на собствения си анализ или може би анализ на други анализатори, които не са конкретно обвързани.
 
Имайте предвид, че повечето икономически показатели работят най-добре в комбинация с други показатели. Имайки предвид цялата картина, можете  по този начин да направите по-добри решения по отношение на цялостните си планове и инвестиции.
 

 
 

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН

Ако искате да получавате бюлетина на електронната си поща можете да се регистрирате тук.

E-mail

Виж всички

СЪОБЩЕНИЕ

Цени за консултации и обучение

Обучение "7 стъпки към финансовия успех." Още тук ...

Консултация 50 лева Още тук ...

Калкулатори

Колко ще ви струва образованието
Калкулатор за изчисляване на "Спешен фонд"
Ускорено (по-бързо) плащане на дългове

Какво трябва да знаем?

7 често срещани парични капани
Дойде ли момента за рефинансиране на кредита?
Ревизия на бюджета

ОТ ФОРУМА

Re: Игри за деца свързани с пари с цел обучение

19.12.2014 г. | автор: rumen

Re: how to add a video from youtube

12.05.2014 г. | автор: rumen

Как се движат израелско - палестинските разговори? Ето така!

14.04.2014 г. | автор: rumen

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

CEX.io

 

FACEBOOK

ПАРТНЬОРИ

Универсална консултантска компания ООД

Финансови консултации, анализи, решения.

ApplaDesign

Софтуерни решения, програмиране.

NOSTOP.BG

Истината няма лица. Новините, каквито са.

Inozona

Анализ на българският футбол.

Anmart Forex

IB брокер на световният лидер във валутната търговия - Forex.com.

Centre-X

Доставчик на ИТ услуги.

ЕВРОФОНД ПРОЕКТ ООД

Предлага широка гама от разнообразни консултантски и посреднически услуги.

ЗА ПОРТМОНЕТО

Portmoneto.com е създадено съвместно от:

МИСИЯ

Нашата цел е да помогнем на хора нуждаещи се от насока, съвет или цялостен финансов план. Надяваме се, ако имате проблем да се свържете с нас. Нашето желание е да ви помогнем!

Ще очакваме също така вашите мнения и препоръки как да направим Portmoneto.com още по-добро.

 

Ако ви харесва Portmoneto.com
гласувайте за него:

КОНТАКТИ

АДРЕС

Универсална консултантска компания ООД

гр. София 1164,
бул. "Христо Смирненски" №4

 

КОНТАКТИ И РЕКЛАМА

за информация:

02 / 471 29 16 | info@portmoneto.com

за връзка с консултант:

02 / 476 21 61 - факс | consultant@portmoneto.com

за технически въпроси:

02 / 931 83 23 | support@portmoneto.com

за маркетинг и реклама:

02 / 931 83 23 | marketing@portmoneto.com


Реклама в Портмонето

Удостоверение № 374854 /20.05.2013 г. - Универсална консултантска компания ООД, ЕИК 201680448 - Администратор на лични данни.
Powered by ApplaDesign